Omakotitalokiinteistö Hailuodossa

MYYDÄÄN
Kiinteistö (Hailuoto, Huvikumpu 72-402-29-90) osoitteessa Kaupintie 37, 90480 HAILUOTO. Kiinteistön maapinta-ala on 1852 m2. Kiinteistöllä on vuonna 2008 valmistunut omakotitalo 4h+k+s, 91 m².

Tarkemmat tiedot kohteesta ilmenevät myyntiesitteestä liitteineen.

HUOMIOI MUUTTUNUT ESITTELYAIKA! Uusi esittelyaika maanantaina 01.06.2020 kello 12:45.

Lisätiedot ja tarjousten tekeminen osoitteessa:
https://huutokaupat.com/1913308

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Sirpa Myllyoja puhelin 029 56 29114, 040-501 8156.


MYYNTIEHDOT

Tarjousten esittämistapa

Kohde myydään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa 13.05.2020-03.06.2020 välisenä aikana. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy 03.06.2020 kello 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Vähimmäiskorotus
100 euroa.

Alin hyväksyttävä tarjous
4 379,26 euroa

Alin hyväksyttävä tarjous sisältää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksun. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos se ulosottomiehen arvion mukaan alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Lisäksi hakija voi kieltää myynnin, jos korkein tarjous ei peitä kaikkia etuoikeussaatavia.

Maksuehdot

Ulosottomies ilmoittaa korkeimman ostotarjouksen tekijälle, voidaanko tarjous hyväksyä. Mikäli tarjous voidaan hyväksyä, ostaja maksaa koko kauppahinnan tilisiiirtona ulosottolaitoksen virkavaraintilille Pohjola Pankki FI61 5000 0120 3927 16. Kun suoritus näkyy ulosottolaitoksen virkavaraintilillä, ulosottomies tekee myyntipäätöksen, joka toimitetaan asianosaisille. Kauppahintaa ei voi maksaa luottokortilla.

Käsiraha
Ellei koko kauppahintaa makseta heti, ostajan on kuitenkin suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.

Maksuaika
Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Tällöin koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaan koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Tämä korkolain 12 §:n mukaan puolivuosittain määräytyvä viitekorko on tällä hetkellä 0,00 %. Mikäli maksua ei ole suoritettu myönnettynä maksuaikana, tämän jälkeen peritään vuotuista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrä on tällä hetkellä 7,00 %.

Myytävään omaisuuteen liittyvät saatavat

Kauppa sisältää ehdollisesti vesiliittymän ja viemäriliittymän. Saadakseen siirrettyä vesiliittymän ja viemäriliittymän nimiinsä ostajan tulee maksaa vesiyhtiölle (Hailuodon Vesihuolto Oy) mahdolliset liittymiin kohdistuvat rästit. Liittymiin ei ole kohdistunut rästejä per 28.4.2020. Vaihtoehtoisesti ostaja voi hankkia uudet liittymät, joiden hinta on yhteensä 5.700,00 euroa.

Kauppa sisältää ehdollisesti sähköliittymän. Saadakseen siirrettyä sähköliittymän nimiinsä ostajan tulee maksaa sähköyhtiölle (Elenia Oy) liittymään kohdistuvat rästit sähkön siirrosta. Liittymään ei ole kohdistunut rästejä per 27.04.2020. Vaihtoehtoisesti ostaja voi hankkia uuden sähköliittymän, jonka hinta on 3.155,00 euroa (koko 3x25A).

Kiinnitykset

Kiinnitys 19.4.2007 / 4914, rahamäärä 202.000 euroa, sähköinen panttikirja. Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, mutta kiinnitys jää voimaan. Sähköinen panttikirja siirretään ostajalle tai ostajan määräämälle taholle.

Muut tiedot

Ostajan maksettavaksi tuleva varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoveron maksamisesta.

Ostaja saa hallintaoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan.

Ostaja saa omistusoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan, myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi ja ulosottomies on antanut ostajalle kauppakirjan.

Sähköinen panttikirja siirretään ja sen saaja rekisteröidään kauppakirjan antamisen yhteydessä.

Saatuaan hallintaoikeuden kohteeseen, ostajalla on oikeus hakemuksestaan saada ulosottomieheltä virka-apua häädön toimittamiseksi kohteessa. Häädössä noudatetaan sovultuvin osin, mitä ulosottokaaren 7 luvun 1-8 §:ssä säädetään. Ulosottomies ei saa ilman painavaa syytä määrätä muuttopäivää aikaisemmaksi kuin viikko eikä myöhemmäksi kuin kaksi viikkoa muuttokehotuksen tiedoksisaantipäivästä. Muuttopäivä saadaan lykätä painavasta syystä, jos velallinen on sitä pyytänyt ennen huutokauppaa.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyä.

Muutoksenhaku

Ulosottovalitus myynnistä ja myyntiin liittyvästä tai myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Liitetiedostot

»
(pdf, 315 Kt)
»
(pdf, 321 Kt)
»
(pdf, 64 Kt)
»
(pdf, 535 Kt)
»
(pdf, 112 Kt)
»
(pdf, 98 Kt)
»
(pdf, 24 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 12.5.2020  Päivitetty 18.5.2020