Vapaa-ajan rantatontti Leppävirralla nettihuutokaupassa 3.6-5.7.2020

Esittely: Omatoiminen tutustuminen kohteeseen.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Eija Huovinen, puh. 029 562 7349, 044 542 4851.

Tarjousten esittäminen: Tarjoukset on tehtävä nettihuutokaupassa, osoitteessa www.huutokaupat.com (kohde1961496) viimeistään 5.7.2020 klo 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen.

Myyntiehdot: Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia.

Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarkemmat maksuehdot annetaan erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvilta osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat ostajat tarvitsevat luvan kiinteistökauppoihin Suomessa. Ostaja vastaa luvan hankkimisesta ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Katso lisätiedot: https://www.defmin.fi/ajankohtaista/eu-_ja_eta-alueiden_ulkopuolisten_ostajien_lupa_kiinteistokauppoihin

Kihlakunnanvouti Nere Niskanen

Liitetiedostot

»
(pdf, 500 Kt)
»
(pdf, 952 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 262 Kt)
»
(pdf, 111 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 3.6.2020