Myydään nettihuutokaupalla liikehuoneisto Nivalassa

Myyntikohde:
Kiinteistö Oy Nivalan Forum osakkeet nro 2853-3257, jotka oikeuttavat n 43,5 m2 suuruisen liikehuoneiston (liikehuoneisto 10) hallintaan yhtiön omistamassa liikerakennuksessa osoitteessa Toripiha 1, 85500 Nivala

Tarjouksen tekemisen määräaika päättyy huutokaupat.com -sivustolla 20.02.2019 klo 19:00, kohdenumero 1209179.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Tuulikki Mylly, puh 029 56 28175, 040 5437 502

Myyntiehdot:
Kohde myydään ulosottokaaren säännösten mukaisesti ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä ns. nettihuutokaupalla, jossa sitovat tarjouksen tehdään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -sivustolla. Nettihuutokauppa päättyy 20.2.2019 klo 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen huutokaupassa.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, korkeimman tarjouksen tekijän on heti suoritettava koko kauppahinta tai käsirahana 3.000 euroa ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Käsirahan suorittaneelle ostajalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa loppukauppahinnalle korkeintaan kuusi viikkoa. Maksuajasta sovitaan ostajan kanssa. Koko kauppahinnalle peritään koko maksuajalta tällöin viitekoron mukainen korko. Viitekorko on tällä hetkellä 0%. Viitekoron seuraava tarkistuspäivä on 30.6.2019. Viivästyskorosta mainitaan myyntiesitteen liitteenä olevassa yleisissä huutokauppaehdoissa.

Ulosottovirasto ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, jonka huuto on hyväksytty. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotan ostajaksi.

Muut tiedot:
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla virallismyynnillä (UK 5:76 §) ns. nettihuutokaupalla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja ja myyntiesitteessä mainittuja asiakohtaisia myyntiehtoja.

Satu Luokkanen
kihlakunnanvouti
Liitetiedostot

»
(pdf, 130 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 31.1.2019  Päivitetty 6.2.2019