Alkuperäinen julkaisija: Valtakunnanvoudinvirasto

Veronpalautusten ulosmittaus vuonna 2019

Julkaistu 22.5.2019  Päivitetty 23.5.2019

Valtakunnanvoudinvirasto on tiedottanut verovuoden 2018 veronpalautusmenettelystä joulukuussa 2018 sekä maaliskuussa 2019. Ulosoton hakijoita on pyydetty lähettämään suuret asiaerät ulosottoon veronpalautusta varten tasaisina erinä helmi- ja maaliskuun aikana. Verohallinto siirtyy verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä maataloudenharjoittajien verotus valmistuu toukokuusta 2019 alkaen ja palkansaajien osalta verotus valmistuu kesäkuusta 2019 alkaen. Viimeiset henkilöverotuspäätökset tehdään 31.10.2019 mennessä.

Alla olevasta taulukosta ilmenee kunkin veronpalautuskierroksen osalta päivä, jolloin ulosottohakemuksen tulee olla viimeistään vireillä ulosotossa, jotta sen perimiseksi ehditään tehdä veronpalautuksen ulosmittaus.

24.5.2019 (suurin erä veronpalautuksia)
28.6.2019 (toiseksi suurin kierros)
26.7.2019
23.8.2019
27.9.2019

Ulosottovirastoille on lähetetty suositus, jonka mukaan hakijoiden saatavia ei palautettaisi verovuosia 2017 ja 2018 koskevien veronpalautuskierrosten välissä, vaan ne jätetään odottamaan mahdollista myöhemmin maksettavaa veronpalautusta. Jos kihlakunnanulosottomies on selvittänyt, ettei velallinen tule saamaan veronpalautusta, voidaan ulosottoasiat palauttaa esteellä ennen kuin Verohallinto on ilmoittanut ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saajista. Lisäksi Verohallinto ilmoittaa tänä vuonna ulosottovirastoille tiedot myös niistä velallisista, joiden verotus on valmistunut ja joiden kohdalta on täten varmistunut, etteivät he tule saamaan veronpalautusta. Tällaisten velallisten asioita palautetaan jo heti sen jälkeen, kun varmistuu, ettei veronpalautusta tulla maksamaan. Hakijoita pyydetään tarkistamaan esteen tiedot, jottei asiaa lähetetä turhaan heti uudelleen ulosottoon.

Lisätiedot: hallintovouti Sanna Guttorm, puh. 029 56 65147