Häätö

Kun häätöasia tulee ulosottoon vireille, ulosottomies lähettää häädettävälle muuttokehotuksen, jossa ilmoitetaan muuttopäivä. Muuttokehotuksessa häädettävää kehotetaan poistumaan tiloista vapaaehtoisesti ja huolehtimaan itse omaisuutensa poiskuljettamisesta. Tiloista on poistuttava viimeistään muuttokehotuksessa mainittuna muuttopäivänä. Muuttopäivä määrätään normaalitapauksessa 2–3 viikon päähän muuttokehotuksen lähettämispäivästä.

Ulosottomies voi lykätä muuttopäivää, mikäli hakijalle ei aiheudu siitä tuntuvaa haittaa. Lykkäyksen edellytykset ulosottomies harkitsee tapauskohtaisesti. Hakijan suostumus edesauttaa häädön lykkäystä.

Jos häädettävä ei ole poistunut tiloista viimeistään ilmoitettuna muuttopäivänä, häätö toimitetaan häädettävän omalla kustannuksella viipymättä muuttopäivän jälkeen. Tiloista poistetaan häädettävät ja siellä oleva omaisuus. Häädettävän poissaolo ei estä häädön toimittamista. Tiloissa oleva arvoton ja vähäarvoinen omaisuus hävitetään. Käytännössä hakijalle annetaan usein pyynnöstä lupa menetellä arvottoman ja vähäarvoisen omaisuuden kanssa haluamallaan tavalla. Jos tiloissa on omaisuutta, jolla katsotaan olevan ulosmittausarvoa, se otetaan talteen ja ulosmitataan. Myös havaitut ja muusta omaisuudesta erotettavissa olevat valokuvat, asiakirjat ja muu vastaava henkilökohtainen omaisuus otetaan talteen.

Häätötoimituksesta tehdään pöytäkirja, jossa kuvataan toimituksen kulku ja kerrotaan, miten omaisuuden suhteen on menetelty. Pöytäkirjassa mainitaan, kuinka pitkään häädetyn talteen otettua henkilökohtaista omaisuutta säilytetään ja mistä omaisuus on noudettavissa. Häädetyn ulosmitattu omaisuus myydään ulosottokaaren mukaisesti. Häädetty voi noutaa talteen otetun ja ulosmitatun erottamisoikeuden piirin kuuluvan omaisuutensa viimeistään myyntiä edeltävänä päivänä, jos hän suorittaa häädöstä aiheutuneet täytäntöönpanokulut ja ulosottomaksun. Henkilökohtaisen talteen otetun omaisuuden voi noutaa veloituksetta.

 
Julkaistu 14.7.2020
Sivun alkuun |