Pakoteasiat

Ulosottoviranomainen panee täytäntöön eräitä kansainvälisiä pakotteita. Näitä ovat varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain sekä pakotelain (laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä) mukaiseen varojen jäädyttämiseen liittyvät tehtävät.

Pakoteasioiden täytäntöönpano on keskitetty Helsingin ulosottovirastoon, jonne yhteydenotot tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen helsinki.uo(at)oikeus.fi.

Lisätietoa finanssipakotteista ja jäädyttämispäätöksistä Finanssivalvonnan verkkosivuilla

 
Julkaistu 14.7.2020
Sivun alkuun |