Velallisena ulosotossa

Kun saatava tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää velalliselle yleensä vireilletuloilmoituksen, jossa on saatavaa koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan kihlakunnanulosottomiehen yhteystiedot. Vireilletuloilmoitus sisältää myös yhteydenottokehotuksen ja tarvittaessa ennakkoilmoituksen tulevasta ulosmittauksesta.

Vireilletuloilmoituksen lisäksi velalliselle lähetetään yleensä maksukehotus. Pyrkimyksenä on, että velallinen maksaisi saatavan vapaaehtoisesti.

Jos velallinen ei kykene maksamaan saatavaa, hänen tulee ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan ulosottomieheen. Jos velallinen laiminlyö yhteydenoton ulosottomieheen, täytäntöönpanoratkaisut tehdään ulosottomiehen hankkimien tietojen perusteella.

Tiedonsaannin turvaamiseksi ulosottomiehellä on käytettävissään eräitä tehostekeinoja (katso linkki Ulosottopakko).

Saatavan maksamiseksi vapaaehtoisesti ulosottomies voi tehdä velallisen kanssa maksusuunnitelman. Maksusuunnitelman edellytykset ulosottomies harkitsee aina tapauskohtaisesti.

Jos velallinen ei maksa saatavia vapaaehtoisesti, velallisen tuloa tai omaisuutta joudutaan ulosmittaamaan.

Velallinen voi tilata tulosteen ulosottoasioistaan sähköisesti oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

 
Julkaistu 16.7.2020
Sivun alkuun |