Ulosottopakko

Velalliselle voidaan tehdä ulosottoselvitys. Velallisen on ulosottoselvityksessä annettava kattavat tiedot sekä nykyisestä että aiemmin omistamastaan omaisuudesta. Velallinen voidaan velvoittaa antamaan tiedot sakon uhalla. Väärien tietojen antaminen ja tietojen salaaminen ovat velallisen rikoksia. Velallinen voidaan määrätä saapumaan ulosottovirastoon ulosottoselvitystä varten. Jos määräystä ei noudateta, ulosottomies voi pyytää poliisia noutamaan velallisen.

Henkilö, jolla on velallisen omaisuutta hallussaan tai joka on tehnyt varallisuutta koskevan sopimuksen velallisen kanssa, on velvollinen antamaan tarpeelliset tiedot velallisen tuloista, omaisuudesta ja yhteystiedoista. Ulosottomies voi velvoittaa antamaan tiedot sakon uhalla. Ulosottomiehellä on oikeus saada vastaavia tietoja myös viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta yhteisöiltä.

Ulosottomiehellä on oikeus ottaa haltuunsa ulosmitattavan varallisuuden selvittämiseksi välttämätöntä selvitysaineistoa ja lisäksi kirjanpitovelvollisen kirjanpitomateriaali.

Ulosmittauskelpoista omaisuutta etsiessään ulosottomiehellä on tarpeen vaatiessa oikeus avauttaa ovia ja lukkoja sekä mennä asuinhuoneistoihin, säilytystiloihin ja muihin vastaaviin paikkoihin. Ulosottomies voi pyytää poliisilta virka-apua.

 
Julkaistu 16.7.2020
Sivun alkuun |