Maksuhäiriömerkinnät ulosotosta

Varattomuus

Jos velallisella ei ole ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasiat velkojille (varattomuuseste). Velkoja voi lähettää saatavansa uudelleen ulosottoon.

Ulosottoviranomainen ei pidä itse luottotietorekisteriä. Ulosottomies lähettää varattomiksi tai varattomiksi ja tuntemattomiksi toteamistaan velallisista tiedot luottotietorekisterien pitäjille. Tiedot lähetetään myös niistä velallisista, joiden maksujen perimiseksi ei ole suppeassa ulosotossa löytynyt riittävästi ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta.

Jos velka tai ulosotto muutoin on ollut aiheeton, tieto varattomuudesta poistetaan kokonaan luottotietorekistereistä. Samoin menetellään, jos velallinen maksaa velan, jota perittiin suppeassa ulosotossa.

Jos muu kuin suppeassa ulosotossa ollut velka maksetaan, siitä ilmoitetaan luottotietorekisterien pitäjille velallisen pyynnöstä.

Pitkäkestoinen ulosotto

Pitkäkestoinen ulosotto on aiheuttanut huhtikuusta 2012 lähtien maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin. Ulosotosta menee tieto luottotietoyhtiölle, kun velallisen palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon ulosmittaus tai sen sijaan tehty maksusuunnitelma on ollut voimassa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuukauden ajan.

Maksuhäiriömerkintää ei tehdä, jos ulosotto on ollut vireillä pitkään muista kuin edellä mainituista syistä.

 
Julkaistu 16.8.2019
Sivun alkuun |