Veronpalautuksen ulosmittaus

Veronpalautus voidaan ulosmitata kokonaan, mutta määrä rajoitetaan kuitenkin velallisen ulosottovelkojen kokonaismäärään. Ulosmittauksesta lähetetään velalliselle pöytäkirja, josta ilmenevät muun ohella saatavat, joille ulosmittaus on suoritettu. Lisäksi pöytäkirjassa on näkyvissä ulosmittauksen suorittamispaikka ja -aika.

Ulosottomies lähettää verottajalle tiedot suoritetuista ulosmittauksista. Verottaja voi kuitata mahdolliset vastasaatavansa velalliselle tulevasta veronpalautuksesta. Verottajan kuittausoikeus menee ulosmittauksen edelle. Ulosmittauspöytäkirja ei siis vielä osoita, että veronpalautus olisi tullut ulosottoon ja lyhentänyt velkasaldoa.

Veronpalautuksen ulosmittaus saadaan toimittaa vaikka asiasta lähetetyn maksukehotuksen mukaista maksuaikaa on vielä jäljellä. Jos velallinen veronpalautuksen ulosmittauksen jälkeen maksaa saatavan, peruuttaa ulosottomies ulosmittauksen. Jos ilmoitus ulosmittauksesta oli jo ehditty lähettää verottajalle, ulosmitattu määrä tilittyy kuitenkin ulosottomiehen tilille. Ulosottomies palauttaa ylikertymän velalliselle. Ylikertymän maksamisen nopeuttamiseksi varten velallisen on hyvä oma-aloitteisesti ilmoittaa ulosottomiehelle tilinumeronsa.

Verottaja tilittää ulosottomiehelle ulosmitatut ja tilitettävissä olevat veronpalautukset samaan aikaan, kun veronpalautukset muutoinkin maksetaan. Tilityksen tapahduttua ulosottomies lähettää velalliselle yksilöidyt kuitit maksuista, joille ulosmitatut varat on käytetty.

 
Julkaistu 16.7.2020
Sivun alkuun |