Ulosoton vireilläolon päättyminen

Velkojan ulosottoon lähettämän asian vireilläolo ulosotossa päättyy joko velan tultua maksetuksi tai ulosottomiehen toteamaan perinnän esteeseen. Jos velallisella ei ole ulosmittauskelpoista tuloa tai omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa asian velkojalle. Mikäli asia palautetaan velkojalle velallisen varattomuuden perusteella, peritään hakijalta ulosoton käsittelymaksu.

Velkoja voi lähettää palautetun saatavan myöhemmin uudestaan ulosottoon perittäväksi. Tällöin ulosottohakemukseen ei pääsääntöisesti tarvitse liittää täytäntöönpanoperustetta.

 
Julkaistu 16.8.2019
Sivun alkuun |