Nyheter

29.12.2017
»

Alla utsökningsverk inför vid årsskiftet gemensamma rikstäckande konton, till vilka prestationerna till utsökningen i fortsättningen betalas.

5.12.2017
»

I mitten av december publicerar Befolkningsregistercentralen en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Den nya tjänsten är en del av Suomi.fi-nättjänsten och den ersätter det nuvarande Medborgarkontot.

Publicerad 15.1.2014