Alkuperäinen julkaisija: Valtakunnanvoudinvirasto

Veronpalautusten ulosmittaus - tiedote ulosoton hakijoille

Julkaistu 24.6.2015

Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret asiaerät ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten tasaisina erinä elo- ja syyskuussa.

Hakijoiden, joilla on paljon ulosottoasioita, tulee ilmoittaa Valtakunnanvoudinvirastoon (vvv(at)oikeus.fi) viimeistään 3.8.2015 ajankohdat, jolloin ne aikovat lähettää ulosottoon suuria asiamääriä.

Ulosottohakemuksen tulee olla vireillä ulosotossa ja siirrettynä täytäntöönpanoon viimeistään 7.10.2015, jotta sen perimiseksi ehditään tehdä veronpalautuksen ulosmittaus. Verohallinto toimittaa ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saajista lokakuun lopussa. Ulosmittauksia voidaan tehdä 2.11.2015 alkaen reilun viikon ajan.

Ulosottovirastoille on lähetetty suositus, jonka mukaan elokuun alusta lähtien ulosottoasioita ei pa-lauteta esteellä, vaan ne jätetään odottamaan mahdollista veronpalautusta. Jos kihlakunnanulosottomies on selvittänyt, ettei velallinen tule saamaan veronpalautusta, voidaan ulosottoasiat palauttaa esteellä ennen kuin Verohallinto on ilmoittanut ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saajista. Jos ulosottoasia on palautettu esteellä hakijalle elokuun alun jälkeen, ei kyseiselle asialle pitäisi tulla kertymää veronpalautuksen ulosmittauksesta. Hakijoita pyydetään myös tarkistamaan esteen tiedot, jottei asiaa lähetetä turhaan heti uudelleen ulosottoon.

Lisätiedot: hallintovouti Mari Männistö p. 029 566 5186