Utsökningsverket i Brahestadsregionen Raahen seudun ulosottovirasto

Vid årsskiftet minskade antalet utsökningsverk från nuvarande 51 till 22. Alla nuvarande verksamhetsställen kvarstår men förvaltningen sammanförs till mera välfungerande och effektivare helheter.

Verksamhetsområdet för utsökningsverket i Brahestadsregionen är Brahestads, Haapajärvi och Ylivieska härad. Det huvudsakliga verksamhetsstället ligger Brahestad och filialerna i Haapajärvi, Siikalatva och Ylivieska.

 
Julkaistu 26.11.2013