Utsökning

På dessa sidor finns information om utsökning. Vid utsökning är det oftast frågan om indrivning av penningfordringar.

I utsökningsärenden är man i direkt kontakt med den egna boendeortens utsökningsverk, kontaktuppgifter hittas från linken 'Kontakt' ovan till höger.

Läs mer

Nyheter

Till salu i utsökningen

På dessa sidor finns information om utsökningsmyndigheternas verksamhet. Specialfall och undantag behandlas inte. Därför kan förfarandet i ett enskilt utsökningsärende avvika från vad som förklaras här. Justitieministeriet ansvarar inte för eventuella brister i innehållet.

Tillbaka till början |