Nyheter

Nyheter
27.12.2019
»

I början av 2015 trädde en bestämmelse om slutgiltig preskription av skulder som beräknas utifrån skulden förfallodag. De första skulderna preskriberades med stöd av denna bestämmelse 1.1.2020.

23.12.2019
»

Sammanlagt cirka 157 000 utmätningar riktades mot 2019 års skatteåterbäringar. Det sammanlagda beloppet uppgick till över 74,8 miljoner euro.

13.12.2019
»

Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön höjs vid ingången av år 2020.

5.12.2019
»

En systemuppdatering av utsökningsregistret genomförs på tisdag 10.12.2019 med början kl. 12.00. På grund av uppdateringen kan sökning av registeruppgifter inte göras. Utsökningens E-tjänst är även ur bruk.

28.11.2019
»

Postens arbetskonflikt har upphört 27.11.2019. Under poststrejken, som började på måndag 11.11.2019, uppsköts sändning av betalningsuppmaningar, vilka skickas till utsökningsgäldenärerna, samt av fakturor, vilka i huvudsak skickas till sökandena.

8.11.2019
»

Postsektorns fackförbund PAU har meddelat om att en strejk inleds på måndag 11.11.2019 klo 06.00 och att denna pågår i två veckor t.o.m. 24.11.2019. Uppskattningsvis kommer strejken att avsevärt försvåra postgången.

15.10.2019
»

Vi förnyar utsökningsväsendets webbplats och vill ta del av användarnas åsikter om den nuvarande webbplatsen. Du kan svara på enkäten fram till 31. oktober 2019.

14.10.2019
»

Direkta numren till tjänstemän har fungerat normalt.

4.9.2019
»

Justitieministeriet har inlett ett projekt för att minska risken för överskuldsättning. Målet är att förbättra medborgarnas ekonomiska kunnande och kontroll över sin ekonomi samt överskuldsatta personers möjligheter att få hjälp.

Publicerad 8.8.2019
Tillbaka till början |