Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Pirjo Saksa ska leda utsökningens strukturreformprojekt

Publicerad 14.1.2016

Diplomingenjör Pirjo Saksa har utnämnts till projektdirektör för utsökningsväsendets strukturreformprojekt (URA) från och med den 1 februari 2016. Uppdraget är tidsbundet.

Saksa har senast arbetat som projektchef för SADe-projektet, en servicehelhet relaterad till miljö och boende vid miljöministeriet.

Inom utsökningen pågår ett omfattande strukturreformprojekt som siktar på att utveckla utsökningens hela organisation, lagstiftningen, e-tjänster, utsökningsförfarandet och personalstrukturen för att förbättra produktiviteten och lönsamheten. Enligt planen kommer reformen att vara klar före utgången av 2018. Projektets budget är cirka 15 miljoner euro och väntas ge utsökningsverket stora besparingar på cirka 10 miljoner euro om året. På detta sätt förbereder sig utsökningsverket på den allt mer åtstramade statliga finansieringen.

URA-projektet har nu framskridit från utredningsfasen till den egentliga projektfasen. Riksfogdeämbetet har inrättat ett projektkontor som ansvarar för det praktiska arbetet samt planeringen och genomförandet av olika projektdelar. Kontoret är direkt underställt riksfogden och är beläget i Böle i samma byggnad som Riksfogdeämbetets verksamhetsställe i Helsingfors.

Projektdirektörens arbetsuppgifter går ut på att leda URA-projektet och projektkontoret, samordna projektets delområden samt se till att de olika delprojekten startas, att arbetet styrs och utförs vid rätt tidpunkt och att de mål som ställts för projektet uppnås.

Två utvecklingschefer har tidigare utsetts för projektet inom utsökningsverket. Ledande häradsfogde Riina Tammenkoski från utsökningsverket i Södra Karelen började som utvecklingschef för organisationen och utsökningsförfarandet medan förvaltningsfogde Mari Männistö från Riksfogdeämbetet började som utvecklingschef för lagstiftningen och ICT i början av året.

Utsökningen får ett ämbetsverk som omfattar hela landet

I fjol sade justitieminister Jari Lindström att beredningen av strukturreformen av utsökningen fortsätter utifrån modellen med ett ämbetsverk. Detta innebär att de nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet läggs ner och i stället inrättas ett nytt utsökningsverk som omfattar hela landet. Syftet är att i allt högre grad satsa på e-tjänster och centralisera vissa uppgifter nationellt. Utsökningen bevarar också regionala uppgifter och ett nätverk av verksamhetsställen som täcker hela landet.

Ett annat syfte är att omorganisera utmätningsmännens verkställighetsuppgifter. Till följd av de nuvarande IT-systemen och utsökningens omfattande rätt att få uppgifter är arbetet mycket elektroniserat och kontorsbaserat. En del uppgifter kan skötas utan att träffa gäldenärer. Det finns skäl att organisera sådan rutinindrivning som separat verksamhet.

En del uppgifter kräver fortfarande möten med gäldenärerna, utredningar och arbete utanför ämbetsverket. Många uppgifter kräver dessutom myndighetssamarbete och expertis. En del förrättare skulle fokusera på dessa mer krävande verkställighetsuppdrag.

Enligt planen kommer de besparingar i personalutgifter som eftersträvas att uppnås utan uppsägningar genom det naturliga bortfallet.

Tillläggsinformation: riksfogde Juhani Toukola

Tillbaka till början |