Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Fler utsökningsgäldenärer än tidigare

Publicerad 18.2.2016

År 2015 hade utsökningen över 540 000 olika gäldenärer. Av dem var cirka 485 000 fysiska personer och cirka 55 000 juridiska personer. Det totala antalet gäldenärer ökade med cirka 1 procent från 2014. Det totala antalet nya gäldenärer, som inte haft anhängiga ärenden i utsökning föregående år, uppgick i fjol till 164 000. Antalet nya gäldenärer ökade med något över 2 procent från året innan.

"Det svaga ekonomiska läget i landet inverkar på antalet gäldenärer inom utsökningen. Eftersom arbetslösheten och betalningsstörningarna fortsätter att öka är det inte sannolikt att antalet utsökningsgäldenärer kommer att minska under 2016", säger riksfogde Juhani Toukola.

Cirka 40 procent av gäldenärerna har skulder på högst 1 000 euro i utsökningen. Cirka 75 procent av gäldenärerna har skulder på högst 10 000 euro. Något under 6 procent av alla gäldenärer har stora skulder på över 50 000 euro i utsökningen. Skulderna bland gäldenärer som är juridiska personer är något större i genomsnitt än bland fysiska personer.

Antalet ärenden minskade, indrivningsresultatet fortsätter att öka

Cirka 2,6 miljoner ärenden anhängiggjordes vid utsökningsverken i fjol. Nedgången från året innan var något över 4 procent. Beloppet av obetalda skatter i indrivningen sjönk från året innan. Däremot ökade beloppet andra offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar, såsom banklån, krediter och avgifter för olika arbetsprestationer och tjänster.

År 2015 uppgick beloppet av de fordringar som inkom till utsökningen för indrivning till över 2,7 miljarder euro. Nedgången från året innan var cirka 3,5 procent.

Utsökningens indrivningsresultat 2015 var 1 090 miljarder euro. Siffran ökade med cirka 3 procent från 2014. Statens andel av denna summa var över 400 miljoner euro, och resten redovisades till andra fordringsägare. Dessutom togs cirka 78,6 miljoner euro ut som bruksavgifter för utsökningsväsendet av berörda parter.

Enligt riksfogde Toukola antyder det ökade indrivningsresultatet att indrivningen har varit effektiv.

Utmätnings- och försäljningsvolymerna ökade

Närmare 687 000 olika slags utmätningar verkställdes, jämfört med cirka 660 000 stycken året innan enligt preciserade uppgifter. Största delen av utmätningarna, cirka 442 000, hänförde sig till lön, pension eller näringsinkomst.

År 2015 såldes sammanlagt 551 bostäder (561 år 2014) och 1371 fastigheter (1246). Antalet realiseringar av övrig lös egendom uppgick till 1109 (962). Auktionerna gav sammanlagt cirka 80 miljoner euro. "Det utdragna svåra ekonomiska läget återspeglas i form av ett ökat antal realiseringar. Bankerna begär också oftare än tidigare om realisering av egendom. Realiseringen omfattar dock endast en liten del, drygt 0,5 procent av gäldenärerna", berättar Juhani Toukola.

Förra året fick utsökningsväsendet cirka 7 000 vräkningsansökningar. Av dem återkallade sökanden cirka 3 100 ansökningar. I cirka 1 700 fall konstaterade myndigheterna att den vräkta flyttat på eget initiativ. Sammanlagt verkställdes 1 790 vräkningar. Antalet vräkningsansökningar sjönk, medan antalet verkställda vräkningar ökade från 2014.

Ytterligare information:

Riksfogde Juhani Toukola

Statistik: överinspektör Teemu Turpeinen

Tillbaka till början |