Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

JM: Utsökningens e-tjänster ökas

Publicerad 28.4.2016

Utsökningens e-tjänster ökas genom att göra det möjligt att sända handlingar till medborgare och företag i elektronisk form i stället för postförsändelser. Målet är att göra utsökningsförfarandet enklare och snabbare utan att parternas rättsskydd äventyras. Reformen av utsökningsförfarandet träder i kraft den 1 juni 2016.

Handlingar kan sändas till en medborgares eller ett företags medborgarkonto förutsatt att mottagaren har tagit detta konto i bruk. Medborgarkontot är en statlig elektronisk tjänst, vars användning förväntas öka under de närmaste åren i takt med att systemet utvecklas vidare. Digitaliseringen av offentliga tjänster är ett av regeringens spetsprojekt. Övergången till användning av elektroniska handlingar i stället för postförsändelser medför också betydande kostnadsinbesparingar.

Om mottagaren inte vill att handlingarna sänds till medborgarkontot, kan han eller hon förbjuda detta genom ett meddelande till utmätningsmannen.

I fråga om försäljning av utmätt egendom lindras förutsättningarna för att utmätningsmannen kan sälja egendomen genom en öppen auktion på internet. Därtill blir det möjligt att göra tre försäljningsförsök i stället för nuvarande två.

Bestämmelserna om preskription av skulder preciseras. Enligt huvudregeln avbryts preskriptionen av en skuld när en ansökan om utsökning blir anhängig.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Mari Aalto, justitieministeriet, tfn 02951 50502,

e-post: fornamn.efternamn@om.fi

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

http://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto

Medborgarkontot

https://asiointitili.suomi.fi/