Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Ökning i antalet ärenden och penningvolymen inom utsökningen under början av året

Publicerad 19.8.2016

Under första halvåret 2016 inleddes nästan 1,3 miljoner ärenden inom utsökningen. Detta är en ökning med 5,5 procent jämfört med året innan.

Penningfordringar inkom för indrivning till ett värde på 1,42 miljarder euro, vilket är 15 procent mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Förutom den ekonomiska situationen påverkas utsökningsstatistiken av åtgärder som vidtas i synnerhet av stora borgenärer, såsom Skatteförvaltningen, indrivningsbyråer och banker, och indrivningsrytmen.

Indrivningsresultatet för utsökningen har legat kvar på en hög nivå. Fram till slutet av juni redovisade utsökningsverken nästan 485 miljoner euro till borgenärerna, vilket är 10 miljoner euro mindre än året innan, men över 23 miljoner euro mer än i slutet av juni 2014. Därtill har utsökningsintäkter på över 36 miljoner euro flutit in till staten i form av klientavgifter som betalats av utsökningsparterna. År 2015 var indrivningsresultatet inom utsökningen 1,090 miljarder euro och det uppskattas att resultatet också i år överskrider en miljard.

Under tidsintervallet januari-juni gjordes över 365 000 utmätningar, av vilka så gott som 90 hänförde sig till periodiska inkomster hos gäldenären, det vill säga lön, pension eller näringsinkomst. Antalet utmätningar har ökat från året innan i synnerhet till följd av den tekniska utvecklingen av informationssystemet för utsökningen.

Antalet utsökningsgäldenärer på samma nivå som i fjol

Inga särskilt stora förändringar har skett jämfört med året innan i antalet gäldenärer. Vid slutet av juni hade 442 500 olika gäldenärer haft anhängiga ärenden vid utsökningsverken, vilket är en procent mer än året innan. Av gäldenärerna var 91 procent fysiska personer och 9 procent juridiska personer. Jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol har antalet fysiska personer och deras andel av gäldenärerna ökat en aning, medan motsvarande siffror för juridiska personer minskat.

Antalet nya utsökningsgäldenärer har dock ökat en aning. Vid utgången av juni översteg antalet nya utsökningsgäldenärer 93 000, vilket är 1,3 procent mer än ett år tidigare. Med ny gäldenär avses en gäldenär som inte haft ärenden anhängiga inom utsökningen under det föregående året.

En gäldenär är i de flesta fallen dock föremål för utsökning under en relativt kort tid. Av de pågående gäldenärsärendena i juni hade 71,5 procent varat i högst tre månader och 85 procent i högst ett halvt år. Cirka 3,7 procent av ärendena hade pågått särskilt länge, åtminstone i två år, och nu avslutats. Också dessa andelar ligger på samma nivå som året innan.

Utsökningsskulder flyter till största del in utifrån en betalningsuppmaning, en betalningsplan eller betalningsöverenskommelse, utmätning av periodisk inkomst och utmätning av fordringar, till exempel bankkonton eller skatteåterbäring. Enbart 0,5 procent av gäldenärerna omfattas av realisering av utmätt egendom.

Ytterligare information:

Riksfogde Juhani Toukola

Statistik: överinspektör Teemu Turpeinen

Tillbaka till början |