Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Cirka 152 000 gäldenärers skatteåterbäring utmättes år 2016

Publicerad 12.12.2016

I år gjorde utsökningsverken sammanlagt cirka 152 000 utmätningar av skatteåterbäringarna. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 56 miljoner euro.

Beloppet från skatteåterbäringar är cirka fem procent av hela årets indrivningsresultat för utsökningsväsendet. Det sammanlagda indrivningsresultatet för i år uppskattas uppgå till cirka 1,1 miljarder euro.

Antalet utmätningar ökade med fem procent och indrivningsresultatet var 2,7 miljoner euro mer jämfört med året innan.

Skatteåterbäringar utmäts för att täcka alla slags fordringar i utsökningsindrivningen. Dessa är bland annat offentliga avgifter, böter, underhållsbidrag och andra privaträttsliga fordringar. Obetalda skatter kvittas i allmänhet mot skatteåterbäringar redan före utmätning.

Enligt Skatteförvaltningen betalades skatteåterbäring till sammanlagt 3,4 miljoner personer och den sammanlagda summan av återbäringar uppgick till cirka 2,3 miljarder euro. Således blev under tre procent av de erlagda återbäringarna föremål för utmätning. För var tredje person som fick skatteåterbäring var återbäringsbeloppet under 100 euro. Skatteåterbäringen var i genomsnitt 660 euro.

Tillbaka till början |