Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Cirka 157 000 gäldenärers skatteåterbäring utmättes år 2017

Publicerad 21.12.2017

I år gjorde utsökningsverken sammanlagt cirka 157 000 utmätningar av skatteåterbäringarna. Det sammanlagda beloppet uppgick till cirka 67 miljoner euro.

Beloppet från skatteåterbäringar är cirka sex procent av hela årets indrivningsresultat för utsökningsväsendet. Det sammanlagda indrivningsresultatet för i år uppskattas uppgå till cirka 1,050 miljarder euro.

Antalet utmätningar ökade med tre procent och indrivningsresultatet var 11 miljoner euro mer jämfört med året innan.

Enligt Skatteförvaltningen betalades skatteåterbäring till sammanlagt 3,5 miljoner personer och den sammanlagda summan av återbäringar uppgick till cirka 2,5 miljarder euro. Således blev under tre procent av de erlagda återbäringarna föremål för utmätning. För var tredje person som fick skatteåterbäring var återbäringsbeloppet under 100 euro. Skatteåterbäringen var i genomsnitt 720 euro.

Den sammanlagda summan av skatteåterbäringar, den genomsnittliga summan samt antalet personer som fick återbäringar ökade jämfört med året innan.

Skatteåterbäringar utmäts för att täcka alla slags fordringar i utsökningsindrivningen. Dessa är bland annat offentliga avgifter, böter, underhållsbidrag och andra privaträttsliga fordringar. Obetalda skatter kvittas i allmänhet mot skatteåterbäringar redan före utmätning.

Tillbaka till början |