Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utmätning av skatteåterbäring under skatteåret 2019

Publicerad 23.5.2019

Riksfogdeämbetet har i december 2018 samt i mars 2019 informerat om utmätning av skatteåterbäring under skatteåret 2019. Sökande har ombetts att skicka alla stora ärendemängder i jämnstora poster under februari månad och mars månad för utmätning av skatteåterbäring.

Skatteförvaltningen övergår till en fastställning av beskattning enligt skattskyldig. Beskattning av rörelseidkare och yrkesutövare samt lantbruksidkare slutförs från och med maj 2019. För löntagare färdigställs beskattningen från och med juni 2019. De sista personbeskattningsbesluten fattas senast 31.10.2019.

I nedanstående tabell finns ett datum utsatt för respektive skatteåterbäringsomgång då ansökan om utsökning senast skall anhängiggöras så att indrivning av skatteåterbäring skall hinna vidtas.

24.5.2019 (merparten av skatteåterbäringarna)

28.6.2019 (näststörsta omgången)

26.7.2019

23.8.2019

27.9.2019

Enligt en rekommendation som skickats till utsökningsverken skall för sökandes fordringar inte utfärdas hinderintyg under skatteåterbäringsomgångar som beträffar skatteåren 2017 och 2018. Fordringarna förblir anhängiga med väntan på en eventuell senare skatteåterbäring.

Ifall häradsutmätningsmannen införskaffat utredning om att gäldenären inte kommer att få någon skatteåterbäring, kan hinderintyg dock utfärdas för utsökningsärendet innan Skatteförvaltningen informerat utsökningen om de personer som får skatteåterbäring.

Härtill skickar Skatteförvaltningen en lista till utsökningen över de gäldenärer vars beskattning slutförts men för vilkas del det redan kunnat fastställas att dessa inte får någon skatteåterbäring. I dessa fall utfärdas hindersintyg genast då det står klart att skatteåterbäring inte betalas. Sökandena ombeds kontrollera uppgifterna i hindersintyget så att ärendet inte ogrundat genast anhängiggörs på nytt.

Tilläggsinformation: förvaltningsfogde Sanna Guttorm 029 56 65147