Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utsökningsväsendet deltar i Säg nej till korruption -kampanjen

Publicerad 20.6.2019

Säg nej till korruption är en kampanj för öppenhet och rättvisa. Kampanjen som samordnas av justitieministeriet syftar till att öka kunskapen om korruption och korruptionsbekämpning.

Kampanjen uppmuntrar organisationer att förbinda sig till att motarbeta korruption, beakta olika risker för korruption i sin interna kontroll och utarbeta etiska regler för sin verksamhet.

Tillsammans mot korruption

Organisationerna som deltar i kampanjen förbinder sig till att motarbeta korruption och främja en öppen och rättvis verksamhet.

– Det är klart, att utsökningsväsendet som en del av rättsväsendet är involverat i arbetet mot korruption, konstaterar riksfogde Juhani Toukola.

– Korruptionen utgör ett hot mot samhällets funktion enligt rättsstatsprincipen. Fast läget i Finland är bra jämfört med många andra länder, bör vi ständigt arbeta för att kunna avskaffa och förebygga problem, betonar Toukola.

Följ kampanjen på nätet

På nätsidan vi har ett Nej till korruption -märke för att berätta at vi är med i kampanjen. Läs mera på adressen: korruptiontorjunta.fi/sv.