Ökning i antalet inledda ärenden inom utsökningen i början av året

Publicerad 3.9.2019

Under den första halvan av 2019 hade 477 000 gäldenärer anhängiga utsökningsärenden. Detta är cirka 3 procent mer än under motsvarande tid förra året.

Under den första halvan av 2019 inleddes cirka 1,7 miljoner ärenden inom utsökningen, och ökningen från motsvarande tidpunkt i fjol är 27 procent. Skatteförvaltningens förnyade skatteåterbäringsrutiner har ökat antalet ärenden som anhängiggjordes i början av året.

Av gäldenärerna var 436 000 fysiska personer och 41 000 juridiska personer, till exempel företag. Antalet fysiska personer ökade med cirka 3 procent och antalet juridiska personer med 0,6 procent jämfört med motsvarande tid förra året.

Fram till slutet av juni hade utsökningsverken indrivit cirka 496 miljoner euro. Prognosen för hela årets indrivningsresultat är cirka 1,1 miljarder euro.

Tidigare skatteåterbäringar syns också i utsökningen

I slutet av förra året inlämnades ärenden som man visste att skulle påverkas av Skatteförvaltningens förnyade skatteåterbäringsrutiner. Ändringen i skatteåterbäringar har gjort att ärenden inletts tidigare under början av 2019. Ökningen i antalet inledda ärenden förklaras delvis även av rytmen i stora borgenärers verksamhet, då gamla fordringar har skickats på nytt för indrivning och fler ärenden har inkommit till utsökningen på en och samma gång.

Mer information: riksfogde Juhani Toukola

Statistik: överinspektör Teemu Turpeinen