Alla användare av Suomi.fi-meddelanden har inte fått e-postnotifikationer

Publicerad 20.1.2020

På grund av en störning i tjänsten Suomi.fi-meddelanden har en del av användarna blivit utan e-postnotifikationer om mottagna meddelanden.

Ungefär 150 000 meddelanden gick ut utan att mottagarna fick e-postnotifikationer om dem. Störningen är nu över, och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har inlett åtgärder för att förhindra att felet upprepas.

Alla myndighetsmeddelanden som skickats till medborgarna har dock kommit som normalt, men på grund av störningen kan det hända att en del mottagare inte har märkt att de fått nya meddelanden i tjänsten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rekommenderar att alla som använder Suomi.fi-meddelanden kontrollerar vilka meddelanden som inkommit.

Största delen av de meddelanden som skickas via tjänsten förutsätter inga åtgärder av mottagarna, men det kan också finnas mer brådskande ärenden bland meddelandena. I så fall är det bäst att först kontakta den myndighet som skickade meddelandet för att reda ut saken, uppmanar överdirektör Timo Salovaara vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Meddelandet på Suomi.fi-webbplats