Elektroniska betalningsförbud

Betalningsförbud kan även tas emot elektroniskt. I detta fall skickas betalningsförbuden till lönebetalaren i filformat.

För att kunna motta elektroniska betalningsförbud skall lönebetalaren utföra de ändringar i sitt datasystem som behövs samt öppna nödvändiga datakommunikationsförbindelser.

Fördelarna med ett elektroniskt förfarande är

  • förfarandet är snabbt
  • lönebetalaren får betalningsförbuden centraliserat på ett ställe

Betalningsförbud och ändringar av betalningsförbud skickas till lönebetalaren som en fil i XML-format varje vardagsnatt och på veckoslut.

De tekniska beskrivningarna för elektroniska betalningsförbud finns här (på finska)

Vid redovisningen av innehållna medel ska RF-referensnumret användas.

Alternativt kan lönebetalaren göra redovisningen genom att använda en summabetalning och ett specifikationsutdrag.

En summabetalning innebär att lönebetalaren skickar en sammanräknad summa av alla innehållningar till utsökningsverkets konto. Utöver detta ska lönebetalaren skicka en fil i XML-format med en specifikation om av vilka betalningar den sammanräknade summan består.

Ytterligare information: uljas_tuki(at)oikeus.fi eller tj-hakija.uo(at)om.fi

 
Publicerad 15.12.2016