Sköt ärenden på webben

Som gäldenär kan du lätt följa med din övergripande situation vid utsökningen. Du kan bland annat

  • kontrollera dina utsökningsärenden
  • ladda ner och skriva ut Gäldenärens utsökningsärenden
  • återbetala skulder
  • skriva ut kvitto på betalningar för utsökningen
  • lämna in olika slags ansökningar.

Som sökande kan du bland annat

  • ansöka om utsökning
  • kontrollera utsökningsärenden
  • meddela om betalning eller ändring
  • svara på saldoförfrågan avseende utsökningsärenden i passivregistret.

Du kan ta del av de tillgängliga tjänsterna genom att logga in i den elektroniska ärendehanteringen. Här kommer du till tjänstens förstasida.

Med betalningsförbudsräknaren kan du räkna ut det belopp som innehålls av lönen och som redovisas till utsökningen. Du behöver inte logga in tjänsten. Till räknaren.

 
Publicerad 20.8.2019