Ingångssidan » Utsökning » Sanktionsärenden

Sanktionsärenden

Utsökningsmyndigheten verkställer vissa internationella sanktioner. Dessa är bland annat uppgifter rörande frysningen av tillgångar som baserar sig på lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism samt sanktionslagen (lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen).

Verkställandet av sanktionsärenden har centraliserats vid utsökningsverket i Helsingfors. Kontakter skall skickas via e-post till adressen helsinki.uo(at)oikeus.fi.

 
Publicerad 2.11.2015