Utmätning av näringsinkomst

Av inkomst som en enskild näringsidkare får på basis av entreprenadavtal eller andra motsvarande avtal (näringsinkomst) kan primärt mätas ut 1/6.

Om gäldenären blir näringsidkare efter en lång period av arbetslöshet, kan av de regelbundna näringsinkomsterna i början av företagsverksamheten utmätas en andel som är en sjättedel mindre.

Vid utmätning av näringsinkomst iakttas i tillämpliga delar samma vad som föreskrivs om förfarande och om skyddade belopp vid utmätning av lön. Utsökningsinnehållningen görs av den som betalar ut näringsinkomsten enligt betalningsförbud som utmätningsmannen har meddelat honom.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |