Utmätning av skatteåterbäring

Skatteåterbäring kan utmätas i sin helhet. Utmätningsbeloppet begränsas dock till summan av gäldenärens utsökningsskulder. Efter utmätningen skickas ett utmätningsprotokoll till gäldenären av vilket bland annat framgår för vilka skuder utmätningen har verkställts. Dessutom framgår plats och tidpunkt för utmätningen.

Utmätningsmannen skickar uppgifter om verkställd utmätning till skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna kan kvitta eventuella motfordringar mot en skatteåterbäring som skall betalas till gäldenären. Skattemyndigheternas kvittningsrätt går före utmätningen. Utmätningsprotokollet visar således inte ännu att skatteåterbäringen har gått till utsökning och kortat av skuldsaldot.

Betalar gäldenären fordran efter utmätningen av skatteåterbäringen, återkallar utmätningsmannen utmätningen. Om meddelandet om utmätningen redan hade hunnit skickas till skattemyndigheterna redovisas dock det utmätta beloppet till utmätningsmannens konto. Utmätningsmannen återbetalar det överflödiga beloppet till gäldenären. För att påskynda återbetalningen är det bra om gäldenären på eget initiativ meddelar sitt kontonummer till utmätningsmannen.

Skattemyndigheterna redovisar alla utmätta och redovisningsbara skatteåterbäringar till utmätningsmannen samtidigt som skatteåterbäringarna i övrigt betalas. Efter redovisningen skickar utmätningsmannen till gäldenären specificerade kvitton över de betalningar till vilka de utmätta pengarna har använts.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |