Kiinteistö, Luola-Aapa, Ii

Myydään

Kiinteistö (Ii, Luola-Aapa kiinteistötunnus 139-407-247-1)
osoitteessa Ahventie, 95100 KUIVANIEMI.
Kiinteistön maapinta-ala on 3,232 ha.
Kiinteistö rajoittuu Pikku Luolajärveen.
Kiinteistöllä on purkukuntoinen kesämökki.

Tarkemmat tiedot kohteesta käyvät ilmi myyntiesitteestä liitteineen.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Sirpa Myllyoja 040-501 8156

Lisätiedot ja tarjousten tekeminen:

https://huutokaupat.com/1381176

Myyntiehdot

Tarjousten esittämistapa

Kohde tarjotaan ostettavaksi nostotarjouksin www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 12.08.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.


Vähimmäiskorotus
100 euroa

Alin hyväksyttävä tarjous
Alin hyväksyttävä tarjous sisältää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksun. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, mikäli se alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Lisäksi ulosoton hakijalla on oikeus kieltää myynti, jos korkein tarjous ei peitä hänen etuoikeussaatavaansa.


Maksuehdot
Nettihuutokaupan päätyttyä ulosottomies ilmoittaa korkeimman ostotarjouksen tekijälle, voidaanko tarjous hyväksyä. Mikäli tarjous voidaan hyväksyä, ostaja maksaa koko kauppahinnan tilisiirtona ulosottolaitoksen virkavaraintilille Pohjola Pankki FI61 5000 0120 3927 16. Kun suoritus näkyy ulosottolaitoksen virkavaraintilillä, ulosottomies tekee myyntipäätöksen, joka toimitetaan asianosaisille. Kauppahintaa ei voi maksaa luottokortilla.

- käsiraha
Ellei koko kauppahintaa makseta heti, ostajan on kuitenkin suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.

- maksuaika
Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Koko kauppahinnalle peritään myönnetyltä maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen korko (0%).

Muut tiedot
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitys jää voimaan japanttikirjan saajaksi rekisteröidään ostaja tai ostajan määräämä taho.

Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoveron maksamisesta.

Ostaja saa hallintaoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan.

Ostaja saa omistusoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan, myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi ja ulosottomies on antanut ostajalle
kauppakirjan.

Panttikirjan saaja rekisteröidään kauppakirjan antamisen yhteydessä.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyä.

Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myynnistä tai myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Liitetiedostot

»
(pdf, 112 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 338 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.6.2019