Kiinteistö Iin Jakkukylässä

Myydään

Kiinteistö (Ii, Harjupäkkilä, kiinteistötunnus 564-421-3-24)
osoitteessa Päkkilänniementie 35, 91210 JAKKUKYLÄ.
Neljällä palstalla sijaitsevan kiinteistön maapinta-ala on yhteensä 5,259 ha.
Kiinteistöllä on omakotitalo 2h+k+s, 64 m² ja 3 kpl talousrakennuksia sekä metsää, peltoa ja Iijoen rantaa.

Tarkemmat tiedot kohteesta käyvät ilmi myyntiesitteestä liitteineen.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Jouni Uhre, puh. 029 56 29112, 040-541 8037

Lisätiedot ja tarjousten tekeminen:

https://huutokaupat.com/1396398

Myyntiehdot

Tarjousten esittämistapa
Kohde tarjotaan ostettavaksi nostotarjouksin www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 22.08.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen

Vähimmäiskorotus
100 euroa

Alin hyväksyttävä tarjous
Alin hyväksyttävä tarjous sisältää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksun. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, mikäli se alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Lisäksi ulosoton hakijalla on oikeus kieltää myynti, jos korkein tarjous ei peitä hänen etuoikeussaatavaansa.

Maksuehdot
Nettihuutokaupan päätyttyä ulosottomies ilmoittaa korkeimman ostotarjouksen tekijälle, voidaanko tarjous hyväksyä. Mikäli tarjous voidaan hyväksyä, ostaja maksaa koko kauppahinnan tilisiirtona ulosottolaitoksen virkavaraintilille Pohjola Pankki FI61 5000 0120 3927 16. Kun suoritus näkyy ulosottolaitoksen virkavaraintilillä, ulosottomies tekee myyntipäätöksen, joka toimitetaan asianosaisille. Kauppahintaa ei voi maksaa luottokortilla.

- käsiraha
Ellei koko kauppahintaa makseta heti, ostajan on kuitenkin suoritettava heti käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta

- maksuaika
Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Koko kauppahinnalle peritään myönnetyltä maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen korko (0%).

Muut tiedot
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitys jää voimaan ja panttikirjan saajaksi rekisteröidään ostaja tai ostajan määräämä taho.

Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta, ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoveron maksamisesta.

Ostaja saa hallintaoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan.

Ostaja saa omistusoikeuden kohteeseen, kun kauppahinta on maksettu kokonaan, myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi ja ulosottomies on antanut ostajalle
kauppakirjan.

Panttikirjan saaja rekisteröidään kauppakirjan antamisen yhteydessä.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyä.

Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myynnistä tai myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Liitetiedostot

»
(pdf, 154 Kt)
»
(pdf, 690 Kt)
»
(pdf, 2.0 Mt)
»
(pdf, 28 Kt)
»
(pdf, 787 Kt)
»
(pdf, 503 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 1.7.2019  Päivitetty 1.8.2019