Omakotitalo Hankasalmella

Myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 12.8.2019 - 9.9.2019 klo 19.00

Kohdenro 1440535

Kohde: kiinteistö 77-412-5-218 Peltola, Hankasalmi

Esittely: 3.9.2019 kello 15.00-15.30 osoitteessa Suotie 7, 41500 Hanksalmi

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Jaana Isosaari, puh. 02956 26774 tai 050 300 3929

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä ulosottomiehen toimittamassa vapaassa myynnissä osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 12.8.2019 - 9.9.2019 klo 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi viikkoa nettihuutokaupan päättymisestä.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Ulosottovirasto pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Mikäli ostaja tekee tarjouksen toisen henkilön lukuun, tulee varsinaisen ostajan tiedot ilmoittaa välittömästi korkeimman hyväksytyn tarjouksen jälkeen sähköpostitse osoitteella keski-suomi.uo@oikeus.fi. Muussa tapauksessa ulosottomies tekee myyntipäätöksen sille taholle, joka on jättänyt korkeimman hyväksytyn tarjouksen.

Korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehneen henkilön on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta Keski-Suomen ulosottoviraston virkavaraintilille. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 15.10.2019 saakka. Maksuajan käyttämisestä sovitaan erikseen. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 § 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään 15.10.2019, tämän jälkeen peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti on suoritettu.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä.

Satu Huttunen
kihlakunnanvouti


Liitetiedostot

»
(pdf, 1.2 Mt)
»
(pdf, 82 Kt)
»
(pdf, 51 Kt)
»
(pdf, 52 Kt)
»
(pdf, 447 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 81 Kt)
»
(pdf, 67 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 6.8.2019  Päivitetty 12.8.2019