Ulosmitattu omakotitalo Saarijärvellä

myydään huutokaupat.com -internetsivustolla ajalla 14.8.-11.9.2019 järjestettävän tarjousmenettelyn perusteella.

Linkki: https://huutokaupat.com/fi/v/1451397

Kohde: kiinteistötunnus 729-408-23-230
Osoite: Husuahontie 7, 43100 Saarijärvi

Esittely: 3.9.2019 klo 13:00-13:30. Esittelyyn on ilmoittauduttava etukäteen kihlakunnanulosottomies Raino Rinteelle, kts. yhteystiedot alla.

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Raino Rinne, puh. 02956 26792 tai 050-300 3946

Myyntiehdot: Sitovat tarjoukset esitetään huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä. Tarjousmenettely päättyy 11.9.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous kahden viikon kuluessa tarjousmenettelyn päättymisestä.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.
Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Korkeimman tarjouksen tehneen on heti ulosottomiehen ilmoitettua tarjouksen hyväksymisestä maksettava käsiraha 5000 euroa Ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 6 viikkoa tarjouksen hyväksymisestä lukien. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 § 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamana vapaana myyntinä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä.

Iivari Järvinen
johtava kihlakunnanvouti


Liitetiedostot

»
(pdf, 230 Kt)
»
(pdf, 535 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 12.8.2019  Päivitetty 14.8.2019