MYYDÄÄN TARVASJOEN LIEDONPERÄN KYLÄSSÄ SIJAITSEVA KIINTEISTÖ RAKENNUKSINEEN

Nettihuutokauppa osoitteessa: https://huutokaupat.com/1470194

Huutokauppa-aika:

28.08.2019 – 19.09.2019 klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myytävä ulosmitattu omaisuus:

MYYDÄÄN TARVASJOEN LIETONPERÄN KYLÄSSÄ SIJAITSEVA KIINTEISTÖ RAKENNUKSINEEN

Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä

Esittely:

Kohteessa 11.09.2019 kello 14:30 – 15:15

Tiedustelut ja myyntiesite:

Kihlakunnanulosottomies Jyri Mäkelä, puh. 029 56 26468, 050 363 6926,

Myyntiehdot:

Kohde myydään www.huutokaupat.com – sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Nettihuutokauppa päättyy 19.09.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous. Ulosottomies ei saa kuitenkaan hyväksyä tarjousta, jos tarjous selvästi alittaa omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Ulosoton hakijalla eli panttivelkojalla on oikeus kieltää kohteen myynti, jos hakijan etuoikeussaatava ei peity. Huutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä korkeimman tarjouksen tekijälle. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Korkeimman tarjouksen tehneen on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava tilisiirtona käsiraha 20 prosentin osuus Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostajalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa 4 viikkoa myyntipäätöksen päivästä. Ellei kauppahintaa makseta kokonaan tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, koko kauppahinnalle on maksettava korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.

Muut tiedot:

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä

www.huutokaupat.com internetsivustolla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Silja Fonsen

Kihlakunnanvouti

Varsinais-Suomen ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 27 Kt)
»
(pdf, 3.8 Mt)
»
(pdf, 166 Kt)
»
(pdf, 1.7 Mt)
»
(pdf, 525 Kt)
»
(pdf, 13.9 Mt)
»
(pdf, 11.1 Mt)
»
(pdf, 566 Kt)
»
(pdf, 69 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 26.6.2019  Päivitetty 26.8.2019