Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu omakotitalokiinteistö Tarvasjoella, Lieto

Nettihuutokauppa osoitteessa:

http://www.huutokaupat.com/1358982

Huutokauppa-aika:

28.5.2019 - 18.6.2019 klo 20:00 tai kolme minuuttia viimeiseen hyväksytyn tarjouksen jälkeen

Myytävä omaisuus:

Omakotitalokiinteistö (838-406-3-11), jolla sijaitsee omakotitalo ja piharakennuksia. Tontin pinta-ala on 0,8380 ha.

Tarkemmat tiedot laaditussa myyntiesitteessä.

Tiedustelut:

Kihlakunnanulosottomies Anita Kojo, puh. 029 56 25172, 040 576 3290

Esittely:

Keskiviikkona 12.6.2019 klo 15:00 - 15:30

Myyntiehdot:

Tarjoukset on tehtävä nostotarjouksin ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 28.5.2019 - 18.6.2019. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy tiistaina 18.6.2019 klo 20:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä tarjousta jos se selvästi alittaa kohteen käyvän hinnan paikkakunnalla.

Ostajan maksettavaksi voi tulla vuoden 2019 kiinteistövero.

Ostaja vastaa varainsiirtoveron maksamisesta ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoverosta. Varainsiirtoveron määrä on 4 % kauppahinnasta.

Saadakseen sähköliittymän siirrettyä nimiinsä ostajan on maksettava maksamattoman sähkölaskun määrä.

Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät voimaan ja sähköiset panttikirjat siirretään ostajalle.


Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Ostaja saa omistusoikeuden kiinteistöön vasta, kun myyntipäätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden keskeyttää myynti tai jatkaa myyntiaikaa.


Ulosottomies tekee nettihuutokaupan päättymisen jälkeen myyntipäätöksen, johon on mahdollista hakea muutosta valittamalla Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen kolmen viikon kuluessa myyntipäätöksestä. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Maksuehdot

Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi

- käsiraha: Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16.
- maksuaika: Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 30.7.2019 saakka. Maksuajalta ostaja joutuu maksamaan korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko kauppahinnalle. Korkolain 3 §:n 2 momentin vuotuinen korko on tällä hetkellä 0 %.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään 30.7.2019, tämän jälkeen peritään vuotuista, korkolain 4 §:n 1 momentin ja 12 §:n mukaista viivästyskorkoa, joka tällä hetkellä on 7 %.


Sari Merivalli
Kihlakunnanvouti
Loimaan toimipaikka

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.9 Mt)
»
(pdf, 677 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 7.8 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 24.5.2019  Päivitetty 28.5.2019