Asuinkiinteistö peltoineen Maaningan Ahkionlahdessa

Kohde: Maaningan Ahkionlahdessa (Kuopio) sijaitseva Syrjälä -niminen kiinteistö RN:o 6:17 (kiinteistötunnus 476-412-6-17). Kiinteistörekisterin mukaan myytävän kiinteistön pinta-ala on 1,8633 ha, josta peltoa n. 1,5300 ha. Kiinteistöllä sijaitsee v. 1962 rakennettu asuinrakennus, sekä jalassauna, liiteri/traktoritalli, kuivakäymälä. Kiinteistö on liitetty Savon Voima Oyj:n sähköverkkoon ja kunnan vesijohtoverkostoon. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä myyntiesitteessä.

Esittely: 06.08.2019 kello 13:00, os. Iisalmentie 378, 71760 Ahkionlahti

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa https://www.huutokaupat.com/fi/v/1351079 viimeistään 11.08.2019 klo 19.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiesite liitteineen on saatavissa internetistä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com tai ulosottoviraston asiakaspalvelusta puh. 029 562 7410.

Maksutapa: Kauppahinta maksetaan viivytyksettä tarjouksen hyväksymisen jälkeen Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16. Tarkemmat maksutiedot annetaan erikseen.

TAI

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Loppu- kauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 4 viikkoa.

Maksuaikaa käytettäessä koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko maksuajalta kauppapäivästä lukien.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myyntiesitteen liitteenä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Tuija Saari, tuija.saari@oikeus.fi, puh. 029 562 7421 tai 050 591 6384.

Liitetiedostot

»
(pdf, 213 Kt)
»
(pdf, 621 Kt)
»
(pdf, 100 Kt)
»
(pdf, 27 Kt)
»
(pdf, 1.6 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 26.6.2019