Myydään nettihuutokaupalla liikehuoneisto 51,5 m2 Pyhäjärvellä

Myyntikohde:
Asunto Oy Kiuruvedentie 6 osakkeet nro 623-925, jotka oikeuttavat n 51,5 m2 suuruisen liikehuoneiston hallintaan yhtiön omistamassa liikerakennuksessa osoitteessa Ollintie 2, 86800 Pyhäsalmi.

Tarjouksen tekemisen määräaika päättyy huutokaupat.com-sivustolla 12.9.2019 klo 18:00, kohdenumero 1452302

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Juha Mustonen, puh 029 56 28028, 040 552 8304

Myyntiehdot:
Kohde myydään ulosottokaaren säännösten mukaisesti ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä ns. nettihuutokaupalla, jossa sitovat tarjouksen tehdään nostotarjouksin www.huutokaupat.com -sivustolla. Nettihuutokauppa päättyy 12.9.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen huutokaupassa.

Mikäli korkein tarjous hyväksytään, korkeimman tarjouksen tekijän on heti suoritettava koko kauppahinta tai käsirahana 20% kauppahinnasta ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Käsirahan suorittaneelle ostajalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa loppukauppahinnalle korkeintaan kuusi viikkoa. Maksuajasta sovitaan ostajan kanssa. Koko kauppahinnalle peritään koko maksuajalta tällöin viitekoron mukainen korko. Viitekorko on tällä hetkellä 0%. Viitekoron seuraava tarkistuspäivä on 31.12.2019. Viivästyskorosta mainitaan myyntiesitteen liitteenä olevassa yleisissä huutokauppaehdoissa.

Ulosottovirasto ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, jonka huuto on hyväksytty. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotan ostajaksi.

Muut tiedot:
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla virallismyynnillä (UK 5:76 §) ns. nettihuutokaupalla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja ja myyntiesitteessä mainittuja asiakohtaisia myyntiehtoja.

Anssi Tuomaala
johtava kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 91 Kt)
»
(pdf, 3.0 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.8.2019