Ulosmitattu kiinteistö oheisrakennuksineen Hallissa, Jämsä

Myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävän tarjousmenettelyn perusteella ajalla 13.12.2019 - 27.01.2020

Lisätiedot: https://huutokaupat.com/1630644

Kohde: Ulosmitattu kiinteistö oheisrakennuksineen Hallissa Jämsässä

Kiinteistötunnus: 182-447-2-165

Osoite: Kolonkulmantie 141, 35600 Halli

Tontin pinta-ala n. 3,9460 ha

Asuinhuoneiston pinta-ala n. 72 m²

Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Anni Järvinen 029 56 25686 tai 040 5691420

Esittely: 09.01.2020 klo 13:00 - 13:30

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä internetissä www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä tarjousmenettelyssä. Tarjousaika päättyy 27.01.2020 klo 19:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen myynnissä. Ulosottovirasto voi harkintansa mukaan keskeyttää myynnin tai jatkaa tarjousten jättämisen määräaikaa.

Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehneen henkilön on heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 04.03.2020 saakka. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa tämän jälkeen peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti, kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti on suoritettu. Maksuaikaa käytettäessä koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko maksuajalta kauppapäivästä lukien.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Ostaja saa omistusoikeuden omaisuuteen sekä kauppakirjan, kun kauppahinta on maksettu ja myynti on tullut lainvoimaiseksi. Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät voimaan ja sähköinen panttikirja siirretään ostajalle tai hänen määräämänsä nimiin, sen jälkeen, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle.

Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä.

Kihlakunnanvouti

Satu Huttunen

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.9 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 10.12.2019  Päivitetty 20.12.2019