Kolmio 67 m² Lempäälässä

Kohde: Asunto-osakeyhtiö Eemelin Hovi- nimisen yhtiön osakkeet nrot 67351-71569 osoitteessa Sarapistontie 3 C 20, 37550 Lempäälä

Linkki nettihuutokauppaan: https://huutokaupat.com/1168606

Esittely: Maanantai 7.1.2019 klo 13:00-13:30

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Teemu Sinisalo, puh. 029 562 3860, 040 580 7360

Nettihuutokaupan päättymisaika: keskiviikkona 23.1.2019 kello 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa, jossa tarjoukset esitetään nostotarjouksin. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 23.1.2019 kello 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt. Ulosottomies päättää tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen. Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.

Tarjousmenettelyssä jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen ostajan korvausvelvollisuuteen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (UK 5:76 § ) noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Maksutapa: Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta tilisiirtona Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16.

Käsirahan maksanut ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 15.2.2019 saakka. Maksuajasta sovitaan erikseen ostajan kanssa. Ostajan on suoritettava koko kauppahinnalle korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti huutokauppapäivästä lukien. Maksuajan päätyttyä ostajan on suoritettava kauppahinnalle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvää viivästyskorkoa, kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti on toimitettu.

Kauppahinnan lisäksi ostajan vastattavaksi siirtyvät seuraavat velvoitteet:

Ostaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveron 2 % velattoman kauppahinnan ja ostajan vastattavaksi siirtyvien taloyhtiön saatavien yhteissummasta.

Huoneiston osuus yhtiön lainoista yhteensä 40.080,50 euroa per 31.12.2018

Huoneistoon kohdistuu maksamattomia yhtiövastikkeita 7.671,82 euroa per 20.12.2018.

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 7 §:n mukaan kun huoneisto on otettu yhtiön hallintaan, osakkeiden uusi omistaja saa osakehuoneiston hallintaansa maksettuaan hallintaan ottamisesta aiheutuneet kustannukset, osakehuoneiston korjaamisesta yhtiölle aiheutuneet kustannukset ja maksamatta olevat yhtiövastikkeet sekä ne vastike-erät, jotka erääntyvät osakkeenomistajan maksettaviksi hallinnassaolon aikana. Asunto-osakeyhtiö Eemelin Hovi on ilmoittanut saataviensa määräksi yhteensä 7.671,82 euroa per 20.12.2018.

Ostajaehdokkaita kehotetaan tutustumaan hyvin kohteeseen, myyntiesitteeseen sekä sen liitteenä oleviin asiakirjoihin.

Pirkanmaan ulosottovirasto, Nokian toimipaikka, kihlakunnanvouti Jarkko Kaha


Liitetiedostot

»
(pdf, 116 Kt)
»
(pdf, 508 Kt)
»
(pdf, 83 Kt)
»
(pdf, 501 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 27.12.2018  Päivitetty 9.1.2019