Vapaa-ajan kiinteistö Juuan Saarijärvellä

Vapaa-ajan kiinteistö Juuan Saarijärvellä myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla.
Myytävä kohde: Juuka, Suvela-tila, kiinteistötunnus 176-410-22-7.
Osoite: Kurkisuontie 117, 83900 JUUKA, kiinteistön pinta-ala on n. 1,1150 ha.
Kiinteistö sijaitsee Saarijärven rannalla.
Rakennukset: v. 1994 rakennettu saunallinen vapaa-ajan asunto, jonka kerrosala on 23,0 m² ja pohjapinta-ala 32,0 m². Lisäksi tontilla on aitta, ulko-wc ja puuvaja.
Esittely: Torstaina 15.8.2019 klo 13.00-13.30, esittelyyn ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään tiistaina 13.8.2019 klo 15.00.
Lisätiedot: Myyntiesite, liitteet ja lisää valokuvia www.huutokaupat.com -sivustolla.
Tiedustelut: Pohjois-Karjalan ulosottovirasto, kihlakunnanulosottomies Jukka Tolvanen,
puh. 029 56 27625 tai 050 542 4799.

Kiinteistö myydään vaihtoehtoisin tarjouksin, joista molemmista omat myynnit.

Tarjousmenettely 2: myynnin linkki: https://huutokaupat.com/fi/v/1415922

Tarjousmenettely 2: Tässä myynnissä tarjoukset tehdään ehdolla, että vapaa-ajan kiinteistöön kohdistuva sivullisen elinikäinen käyttöoikeus ei pysy voimassa.

Kiinteistöön kohdistuvan elinikäisen käyttöoikeuden pysyvyys myynnissä ratkeaa ulosottokaaren 5 luvun 58 §:n mukaisessa vaihtoehtoisessa tarjoamisessa.

Ulosottokaaren 5 luvun 58 §:n mukaan kiinteistö tarjotaan ensin ehdolla, että erityiset oikeudet, tässä tapauksessa sivullisen elinikäinen käyttöoikeus, pysyvät voimassa. Jollei korkein tarjous tällaisessa myynnissä peitä saatavaa, jolla on parempi etuoikeus kuin erityisellä oikeudella, eikä erityinen oikeus kuulu alimpaan hyväksyttävään tarjoukseen, kiinteistö tarjotaan erityistä oikeutta pysyttämättä. Vaikka tarjous nousisi tällöin korkeammaksi, aiempi tarjous hyväksytään, jos oikeuden haltija maksaa erotuksesta sen osan, joka erotuksesta kuuluu paremmalla etuoikeudella olevalle saatavalle.

Kiinteistöstä on käynnissä samanaikaisesti kaksi eri tarjousmenettelyä. Tässä tarjousmenettelyssä (Tarjousmenettely 2) kiinteistö tarjotaan siten, että edellä kohdassa "Kiinteistö, Muut tiedot" selostettu käyttöoikeus lakkaa. Mikäli tässä tarjousmenettelyssä tehty korkein tarjous hyväksytään, käyttöoikeus ei jää ostajaa sitovaksi. Aiemmassa tarjousmenettelyssä ( Tarjousmenettely 1, myynnin linkki: https://www.huutokaupat.com/fi/v/1415917 ) annettu pienempi tarjous kuitenkin hyväksytään, jos käyttöoikeuden haltija suorittaa tarjousten erotuksen ulosottomiehelle 30.8.2019 klo 12:00 mennessä.

Tarjoukset on esitettävä nostotarjouksin nettíhuutokaupassa www.huutokaupat.com -sivustolla. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 26.8.2019 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Ulosottomiehellä on oikeus hyväksyä tai hylätä järjestelmän hyväksymä korkein tarjous.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa.
Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian, viimeistään noin kymmenen päivän kuluessa myynnin päättymisestä.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Myyntiehdot: Kohde myydään www.huutokaupat.com internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.
Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian, viimeistään noin kymmenen päivän kuluessa myynnin päättymisestä.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava heti 20 prosentin osuus kauppahinnasta ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Loppukauppahinnalle saa tarvittaessa maksuaikaa 7.10.2019 saakka. Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Piia Väkiparta, kihlakunnanvouti
Pohjois-Karjalan ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 12.7.2019  Päivitetty 22.7.2019