Myydään peltokiinteistö Muhoksella sekä pellon tilatukioikeudet

Myydään 5,67 peltokiinteistö Muhoksella sekä pellon tilatukioikeudet ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä nettihuutokaupassa www.huutokaupat.com -sivustolla kohdenumerolla 1591832 ajalla 12.11. - 4.12.2019 klo 18.00.

Myyntiehdot
Tarjoukset on tehtävä ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa www.huutokaupat.com/kohdenumero1591832. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 4.12.2019 kello 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen tarjouksen tekemisen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Kauppahinta maksetaan ennen myyntipäätöksen tekemistä Ulosottolaitoksen ulosottovarojen tilille FI61 5000 0120 3927 16.

Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.

Loppukauppahinnalle voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa, mutta kuitenkin enintään kuusi viikkoa myyntipäätöksestä. Koko kauppahinnalle peritään myönnetyltä maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen korko.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla virallismyynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Tarkemmat tiedot myyntiesitteestä ja sen liitteistä.


Reijo Junkkari
Johtava kihlakunnanvouti
Oulun seudun ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 1.7 Mt)
»
(pdf, 28 Kt)
»
(pdf, 594 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 12.11.2019