Kuulutus asianosaiskeskustelusta 12.12.2019

Ei kuvia.

KUULUTUS ASIANOSAISKESKUSTELUSTA

Ulosmitatun omaisuuden myyntiä koskeva asianosaiskeskustelu.

Asianosaiskeskustelun aika ja paikka: 12.12.2019 kello 10.00 Etelä-Karjalan ulosottovirasto, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs, 53100 Lappeenranta

Myytävä omaisuus: Taipalsaari, Kyläniemi, RN:o 5:115 (831-425-5-115), osoite Petraseläntie 204b, 56350 Kyläniemi sekä Imatran Seudun Sähkö Oy:n sähköliittymä 5179142

Valvonnat: Oikeuden haltijoiden on viimeistään tässä tilaisuudessa kirjallisesti ilmoitettava saatavansa tai muu oikeutensa. Asianosaisten on viimeistään tässä tilaisuudessa esitettävä mahdolliset riitautuksensa valvonnoista sekä tehtävä myös mahdolliset huomautukset ja vaatimukset myyntiehdoista, myyntikohteesta ja myyntijärjestyksestä.

Oikeuden haltijoiden on esitettävä asianosaiskeskustelussa tai lähetettävä sitä ennen postitse velkakirjat tai muut saamistodisteet ja saamisten vakuudeksi annetut panttikirjat ja panttaussitoumusten jäljennökset tai muut mahdollisesti oikeuden perusteena olevat asiakirjat. Tunnettujen velkojien saatavat otetaan huomioon viran puolesta ulosmittausten perusteella. Myöhästyneestä valvonnasta säädetään ulosottokaaren 5 luvun 53 §:ssä.

Muita käsiteltäviä asioita: Asianosaiskeskustelussa päätetään myyntimenettelystä ja myyntiehdoista sekä 11.12.2018 tehdyn vallintarajoitusmerkinnän vaikutuksesta.

Nina Wiberg
johtava kihlakunnanvouti
Etelä-Karjalan ulosottovirasto

Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 4.11.2019