Myydään ulosmitattu kiinteistö / loma-asunto Loimaalla

Nettihuutokauppa osoitteessa:

http://www.huutokaupat.com/1595794

Huutokauppa-aika:

14.11.2019 - 5.12.2019 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeiseen hyväksytyn tarjouksen jälkeen

Myytävä omaisuus:

Kiinteistö (430-470-2-60) Loimaan Tammiaisissa, jolla sijaitsee vanha asuinrakennus piharakennuksineen. Asuin pinta-ala n. 87 m2. Tontin pinta-ala n. 5510 m2.

Tarkemmat tiedot laaditussa myyntiesitteessä.


”KIINTEISTÖLLÄ HAVAITTU 2.12 VESIMITTARIN RIKKOUTUMINEN JA SEN SEURAUKSENA VESIVAHINKO.”


Tiedustelut:

Kihlakunnanulosottomies Pentti Männistö, puh. 029 56 25173, 040 576 3288

Esittely:

Maanantaina 2.12.2019 klo 14:00 - 14:30

Myyntiehdot:

Tarjoukset on tehtävä nostotarjouksin ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 14.11.2019 - 5.12.2019. Huutokauppaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousten esittämisen määräaika päättyy torstaina 5.12.2019 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä tarjousta jos se selvästi alittaa kohteen käyvän hinnan paikkakunnalla.

Ostajan maksettavaksi voi tulla vuoden 2019 kiinteistövero.

Ostaja vastaa varainsiirtoveron maksamisesta ellei ostajaa ole vapautettu varainsiirtoverosta. Varainsiirtoveron määrä on 4 % kauppahinnasta.

Sähköliittymä sisältyy kauppaan.

Loimaan Veden ilmoituksen mukaan mahdolliset vesilaskurästit eivät siirry uudelle omistajalle.

Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät voimaan ja sähköinen panttikirja siirretään ostajalle.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.


Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.


Ostaja saa omistusoikeuden kiinteistöön vasta, kun myyntipäätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Ulosottomies tekee nettihuutokaupan päättymisen jälkeen myyntipäätöksen, johon on mahdollista hakea muutosta valittamalla Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen kolmen viikon kuluessa myyntipäätöksestä. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.

Maksuehdot:

Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.

- käsiraha Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16.

- maksuaika Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 8.1.2020 saakka. Maksuajalta ostaja joutuu maksamaan korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko kauppahinnalle. Korkolain 3 §:n 2 momentin vuotuinen korko on tällä hetkellä 0 %.
Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään 8.1.2020, tämän jälkeen peritään vuotuista, korkolain 4 §:n 1 momentin ja 12 §:n mukaista viivästyskorkoa, joka tällä hetkellä on 7 %.


Sari Merivalli

Kihlakunnanvouti


Liitetiedostot

»
(pdf, 4.4 Mt)
»
(pdf, 519 Kt)
»
(pdf, 17 Kt)
»
(pdf, 6.5 Mt)
»
(pdf, 109 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 14.11.2019  Päivitetty 4.12.2019