Vuokraoikeus purkukuntoisine rakennuksineen Leppävirralla myydään nettihuutokaupalla 11.9.-6.10.2019

Esittely: Etukäteen ilmoittautuneille 27.09.2019 klo 13:00-13:30. Ilmoittautuminen kihlakunnanulosottomiehelle viimeistään 26.9.2019 klo 12.00 mennessä.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Eija Huovinen, puh. 029 562 7349, 044 5424851.

Tarjousten esittäminen: Tarjoukset on tehtävä nettihuutokaupassa, osoitteessa www.huutokaupat.com (kohde 1492518) viimeistään 6.10.2019 klo 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen.

Myyntiehdot: Ostajan on 2 arkivuorokauden kuluessa tarjouksen hyväksymisen jälkeen suoritettava koko kauppahinta ulosottolaitoksen virkavarain tilille. Tarkemmat maksuehdot annetaan erikseen.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä noudattaen soveltuvilta osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta sekä myyntiehdoista ilmenevät myyntiesitteestä.

Kihlakunnanvouti Nere Niskanen

Liitetiedostot

»
(pdf, 2.2 Mt)
»
(pdf, 407 Kt)
»
(pdf, 1.2 Mt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 11.9.2019