Nilsiän Tahkolla sijaitseva kalustettu lomahuoneisto-osake 2 h + k + s, 37,5 m2

Kohde: Kiinteistö Oy Tahkon Pointin Vale 3, osakkeet nrot 326-400, jotka oikeuttavat lomahuoneiston 5 hallintaan osoitteessa Golftie 3, 73310 Tahkovuori. Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä liitteineen.

Esittely: 02.08.2019 klo 13:00, ositteessa Golftie 3 huoneisto 5, 73310 Tahkovuori

Myyntiehdot: Tarjoukset on tehtävä osoitteessa https://huutokaupat.com/fi/v/1381251 viimeistään 12.08.2019 klo 14.00 mennessä tai 3 minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnil-lä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä myyntiehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuudesta ja myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä ja sen liitteistä. Myyntiesite liitteineen on saatavissa internetistä www.oikeus.fi ja www.huutokaupat.com tai ulosottoviraston asiakaspalvelusta puh. 029 562 7410.

Maksutapa: Hyväksytyn tarjouksen tehneen on maksettava kauppahinta välittömästi tarjouksen hyväksymisen jälkeen Ulosottolaitoksen virkavaraintilille FI61 5000 0120 3927 16 TAI suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 6 viikkoa. Tarkemmat maksutiedot annetaan erikseen. Maksuaikaa käytettäessä koko kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa koko maksuajalta kauppapäivästä lukien.

Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen.

Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa ulosottokaaren 5 lu-vun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen. Tarkemmat tiedot myyntiehdoista myynti-esitteen liitteenä.

Ostajan on lisäksi maksettava kaupasta menevä varainsiirtovero 2,0 % ennen kuin saa kauppakirjan.

Tiedustelut: Kihlakunnanulosottomies Tuija Saari, puh. 029 562 7421, 050 591 6384

Liitetiedostot

»
(pdf, 57 Kt)
»
(pdf, 478 Kt)
»
(pdf, 275 Kt)
»
(pdf, 156 Kt)
»
(pdf, 177 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 9.7.2019  Päivitetty 10.7.2019