Myydään nettihuutokaupalla ulosmitattu Omakotitalo / vapaa-ajan asunto Rengossa, Hämeenlinnassa

Myytävä omaisuus:
Tila Tervahauta RN:o 14:11, Hämeenlinna, Renko, Oinaala, kiinteistötunnus 109-577-14-11, osoitteessa Tallimäentie 36 as. 1, 14300 Renko. Tarkemmat tiedot myyntiesitteessä.

Esittely, lisätiedot ja esitteet:
20.8.2019 klo 14 - 14:30 kiinteistöllä ja muutoin sopimuksen mukaan, kihlakunnanulosottomies Ari Kokko, puh. 029 56 23587. Lisätiedot ja myyntimateriaali, sekä lisää kuvia sivulla www.huutokaupat.com kohdenro 1430423.

Myyntiehdot:
Kohde myydään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 28.8.2019 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeiseen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Sitovia tarjouksia ei voi peruuttaa. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous on se, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.

Tarjous on sitova. Ks. yleiset huutokauppaehdot tarjouksen sitovuudesta ja ostajan korvausvelvollisuudesta.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen heti suoritettava käsirahana 5000 euroa, ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla. Käsirahan ostaja saa loppukauppahinnalle maksuaikaa 25.9.2019 saakka. Koko kauppahinnalle peritään koko maksuajalta tällöin viitekoron mukainen korko. Viitekorko on tällä hetkellä 0 %. Viivästyskorosta mainitaan myyntiesitteen liitteenä olevissa yleisissä huutokauppaehdoissa.

Ulosottovirasto ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, jonka huuto on hyväksytty. Korkeimman tarjouksen tekijän tulee tällöin myös ilmoittaa, kenen lukuun huuto tehtiin. Muussa tapauksessa korkeimman tarjouksen tekijä katsotaan ostajaksi.

Muut tiedot:
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla virallismyynnillä (UK 5:76 §) ns. nettihuutokaupalla noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja (liitteenä, ks. mm. omistusoikeus, hallinta ja käyttö) ja myyntiesitteessä mainittuja asiakohtaisia myyntiehtoja.

Petri Pitkänen
Johtava kihlakunnanvouti

Liitetiedostot

»
(pdf, 3.4 Mt)
»
(pdf, 564 Kt)
»
(pdf, 879 Kt)
»
(pdf, 57 Kt)
»
(pdf, 244 Kt)
»
(pdf, 170 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 25.7.2019  Päivitetty 29.7.2019