Myydään nettihuutokaupalla Asunto-osakeyhtiö Kukkalax -nimisen yhtiön osakkeet nrot 5809 - 6005

Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla liikehuoneisto osoitteessa Kuunsäde T 10, Espoo. https://huutokaupat.com/1512834 Huutokauppa päättyy 17.10.2019 klo 13 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen huutokaupassa. Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on tarjouksen hyväksymisen jälkeen kahden vuorokauden kuluessa maksettava käsirahana 10.000,00 euroa tilisiirtona Ulosottolaitoksen virkavarain tilille. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 6 viikkoa huudon hyväksymisestä lukien. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti huutokauppapäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Ostajan on lisäksi maksettava kaupasta menevä varainsiirtovero 2 %.

Mikäli tarjous hyväksytään ja korkeimman tarjouksen tekijä ei maksa kauppahintaa maksuajan kuluessa, on tarjouksen tekijä ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaisesti korvausvelvollinen hinnanerotuksesta, jos korkein tarjous jää myöhemmin toimitettavassa uudessa myynnissä edellistä alemmaksi ja uuden myynnin kuluista, jos niitä ei saada mahdollisesta ylijäämästä.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla huutokaupalla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.Liitetiedostot

»
(pdf, 508 Kt)
»
(pdf, 1.3 Mt)
»
(pdf, 195 Kt)
»
(pdf, 15 Kt)
»
(pdf, 74 Kt)
»
(pdf, 198 Kt)
»
(pdf, 1004 Kt)
»
(pdf, 249 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 24.9.2019  Päivitetty 25.9.2019