Kiinteistö Oy Oulaisten Kauppahallin osakkeet 1-16730, yhdeksän liikehuoneistoa

Myydään yhdeksän liikehuoneistoa Oulaisissa ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä nettihuutokaupassa www.huutokaupat com sivulla ajalla 10.2.2020-12.03.2020 klo 18.00.

Esittely: Keskiviikko 4.3.2020 kello 10:00-10:30
Tiedustelut: kihlakunnanulosottomies Matti Ukura, puh. 02956 28103, 040 505 3417

Tarjouksia ei voi antaa erikseen yhdestä osakkeesta, vaan kohteet myydään yhtenä kokonaisuutena.

MYYTÄVÄ OMAISUUS:

Osakkeet nro 1-5345 huoneisto L1:

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 833 m2. Huoneiston vastike 1.953,59 €/kk.


Osakkeet nro 5346-12379 huoneisto L2:

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 878 m2. Lisäksi huoneiston hallinnassa

yhtiöjärjestyksen mukaan lastauslaituri ja katos yhteensä 52 m2 sekä 1

lämmityspistokkeellinen autopaikka. Huoneiston vastike 2.570,93 €/kk.


Osakkeet nro 12380-14111 huoneisto L3:

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 221,5 m2. Lisäksi huoneiston hallinnassa

yhtiöjärjestyksen mukaan varastotila 2,5 m2 ja II-kerroksessa sijaitseva WC-tila sekä 2

lämmityspistokkeellista autopaikkaa. Huoneiston vastike 633,05 €/kk.


Osakkeet nro 14112-14785 huoneisto L 4:

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 105 m2. Lisäksi huoneiston hallinnassa 2

lämmityspistokkeellista autopaikka. Huoneiston vastike 246,35 €/kk.


Osakkeet nro 14786-15359 huoneisto L5:

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 89,5 m2. Lisäksi huoneiston hallinnassa 1

lämpöpistokkeellinen autopaikka. Huoneiston vastike 209,80 €/kk.


Osakkeet nro 15360-15767 huoneisto L6:

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 63,5 m2. Lisäksi huoneiston hallinnassa 1

lämpöpistokkeellinen autopaikka. Huoneiston vastike 149,12 €/kk.


Osakkeet nro 15768-16139 huoneisto L7:

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 58 m2. Lisäksi huoneiston hallinnassa 1

lämpöpistokkeellinen autopaikka. Huoneiston vastike 135,97 €/kk.


Osakkeet nro 16140-16396 huoneisto L8:

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 40 m2. Lisäksi huoneiston hallinnassa 1

lämpöpistokkeellinen autopaikka. Huoneiston vastike 93,93 €/kk.


Osakkeet nro 16397-16730 huoneisto L9:

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 52 m2. Lisäksi huoneiston hallinnassa II

-kerroksessa sijaitseva WC-tila ja 1 lämpöpistokkeellinen autopaikka. Huoneiston

vastike 122,08 €/kk.


Lisätiedot huoneistot L1-L2:

Liikehuoneistot L1 ja L2 vuokrattu toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella.

Kuukausivuokra yhteensä 5.000 €/kk


Lisätiedot huoneistot L3-L9:

Isännöitsijäntodistuksen mukaan huoneistoissa tehtyjen useiden muutostöiden vuoksi

useat huoneistoista muodostavat yhtenäisiä tiloja eikä huoneistojako vastaa

tosiasiallisesti yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

Muut tiedot: Tiedot yhtiön omistamasta kiinteistöstä ja rakennuksen kunnosta:

Yhtiö omistaa kiinteistön 563-1-4-11 sekä sillä sijaitsevan vuonna 1990 valmistuneen

liikerakennuksen. Kiinteistön pinta-ala on 3479 m2 ja rakennuksen rakennuslupatietojen

mukainen kerrosala yhteensä 2742 m2.


Yhtiön omistamasta rakennuksesta on laadittu kuntoarvio.


Katso tarkemmat tiedot myyntikohteesta sekä myyntiehdot liitteenä olevasta myyntiesitteestä liitteineen.

Myyntiehdot

Tarjoukset on tehtävä ulosmitatun omaisuuden nettihuutokaupassa osoitteessa www.huutokaupat.com. Tarjousten tekemisen määräaika päättyy 12.03.2020 kello 18:00 tai kolme minuuttia viimeisen tarjouksen tekemisen jälkeen. Korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päätetään erikseen.


Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella ulosottomiehen toimittamalla vapaalla virallismyynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.


Maksuehdot


Kauppahinta maksetaan ennen myyntipäätöksen tekemistä Ulosottolaitoksen ulosottovarojen tilille FI61 5000 0120 3927 16.


Käsiraha
Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.


Maksuaika

Kauppahinnan loppuosa on suoritettava viimeistään kuuden viikon kuluttua

myyntipäätöksen tekemisestä. Maksuajalta ei peritä korkoa.


Ostajan vastattavaksi Vuokrasopimus:

siirtyvät velvoitteet ja oikeudet


Liikehuoneistot L1 ja L2 vuokrattu toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella.

Kuukausivuokra on yhteensä 5.000 €/kk. Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain

32 §:n mukaan ostajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ulosottomyynnin perusteella.

Purkaminen ulosottomyynnin perusteella on toimitettava kuukauden kuluessa siitä, kun

ostaja sai oikeuden ottaa huoneiston hallintaansa. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu

entisin ehdoin.


Anssi Tuomaala

johtava kihlakunnanvouti

Raahen seudun ulosottovirasto


 
Julkaistu 10.2.2020